کد خبر: ۴۵۱۵
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳
نخستین سمیتئاتر در حوزه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه اصفهان دی ماه 94 برگزار گردید...
نخستین سمیتئاتر در حوزه رهبری با عنوان توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در دی ماه 94 برگزار گردید.

سمیتئاتر توسعه رهبری


اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر

سمیتئاتر