کد خبر: ۴۵۱۵
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳
نخستین سمیتئاتر در حوزه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه اصفهان دی ماه 94 برگزار گردید...
نخستین سمیتئاتر "سمینار+ تئاتر" در حوزه رهبری با عنوان توسعه رهبری برای مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در دی ماه 94 برگزار گردید.

سمیتئاتر توسعه رهبری


اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر

سمیتئاتر