کد خبر: ۴۵۱۳
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴
نخستین سمیتئاتر ملی در حوزه سازمانی با پیام دکتر شریعمتداری معاون اجرایی ریاست جمهوری گذشته برگزار شد...
نخستین سمیتئاتر ملی در حوزه سازمانی با عنوان بایدها و نبایدها در مذاکرات توسط شرکت پدیده تبار مبدع این شیوه نوین آموزشی"سمیتئاتر"در ایران برگزار گردید که این بسته شامل اخبار مرتبط، آنونس و ... می‌باشد.


بایدها و نبایدها در مذاکرات

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر

سمیتئاتر