کد خبر: ۴۵۱۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳
سمیتئاتر ملی سکوت در خانواده تیر ماه سال 94 با حضور دکتر مولاوردی برگزار گردید...
نخستین سمیتئاتر ملی در حوزه خانواده توسط شرکت پدیده تبار مبدع این رویکرد نوین آموزشی"سمیتئاتر"در ایران برگزار گردید که این بسته شامل اخبار مرتبط، آنونس و ... میباشد.

سمیتئاتر سکوت در خانواده

اخبار سمیتئاتر
آنونس سمیتئاتر
بازبینی سمیتئاتر

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر