کد خبر: ۴۵۰۱
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳
مدیریت شرکت پدیده تبار، میلاد با سعادت پیامبر اکرم محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) را به تمام شیعیان جهان تبریک عرض می نماید....
درخلوت شب آمنه زیبا پسري زاد تنها نه پسر بربشریت پدري زاد در فتنه بیدادگران دادگري زاد چشم همه روشن كه چه قرص قمري زاد میلادحضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد.

میلاد پیامبر
سمیتئاتر