کد خبر: ۴۵۰۰
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹
اولین سمیتئاتر ملی در حوزه خانواده با عنوان سکوت در خانواده توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران با حضور دکتر مولاوردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در تیر ماه 94 اجرا گردید.

شرکت پدیده تبار

سمیتئاتر