کد خبر: ۴۴۹۸
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱
اولین سمیتئاتر ملی در حوزه سازمانی با عنوان بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران آذر ماه 93 با پیام دکتر شریعتمداری معاونت اجرایی ریاست جمهوری گذشته اجرا گردید.

شرکت پدیده تبار

سمیتئاتر