کد خبر: ۴۴۹۸
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱
اولین سمیتئاتر ملی در حوزه سازمانی با عنوان بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر توسط شرکت پدیده تبار مبدع سمیتئاتر در ایران آذر ماه 93 با پیام دکتر شریعتمداری معاونت اجرایی ریاست جمهوری گذشته اجرا گردید.

شرکت پدیده تبار

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر