کد خبر: ۴۴۸۳
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۵
نشست علمی و دوستانه با جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر تهران با حضور دکتر زینب حبیبی تبار
این سخنرانی به دعوت جناب آقای پروفسور داوود فدایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس انجمن خورشیدی کشور صورت پذیرفته است.

روز دوشنبه دکتر زینب حبیبی تبار موسس و رئیس هئیت مدیره شرکت پدیده تبار، یکی از کارآفرینان برتر استان تهران سال 95، در جمع دانشجویان ارشد درس نوآوری دانشگاه امیر کبیر حضور پیدا کردند و  تجربیات خود را با آنان به اشتراک گذاشتند.
این نشست علمی و دوستانه به دعوت جناب آقای پروفسور داوود فدایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس انجمن خورشیدی کشور صورت پذیرفت.

شرکت پدیده تبار که به عنوان سازمانی پیشرو و نوآور در حوزه های آموزشی شناخته می شود، با ارائه خدماتی مانند سمیتئاتر، سمیموزیک، سمی انمیشین، سمیفیلم ،سمی مدیا، سمی اَپ و... توانسته است رویکرد های نوینی را در فضای آموزشی کشور پدیدار سازد، این شرکت سعی دارد در ادامه روند ارتباطی با دانشگاه های مطرح کشور، تجربیات خود در بخش های مختلفی مانند نوآوری را در اختیار دانشجویان قرار دهد. 

پس از این دیدار، پروفسور فدایی با اهدای یک لوح ارزشمند از دکتر زینب حبیبی تبار تقدیر به عمل آوردند.


حضور دکتر زینب حبیبی تبار در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر حضور دکتر زینب حبیبی تبار در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر حضور دکتر زینب حبیبی تبار در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر حضور دکتر زینب حبیبی تبار در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر حضور دکتر زینب حبیبی تبار در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر حضور دکتر زینب حبیبی تبار در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر حضور دکتر زینب حبیبی تبار در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه امیر کبیر

سمیتئاتر