کد خبر: ۴۴۷۲
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۵

به‌طوركلي‌ نمي‌توان‌ استاندارد ويژه‌اي‌ براي‌ كاركردهاي يك‌ نرم‌افزار برنامه‌ريزي منابع سازمان ارائه‌ داد؛ چرا كه‌ اغلب‌ به‌طورخاص‌ براي‌ هر سازمان‌ تهيه‌ مي‌شوند و حتي‌ در صورتي‌ كه‌ به‌فروش‌ برسند، نياز به‌ تغيير و هماهنگ‌سازي‌ با موسسه‌ و كسب‌‌وكار ويژه‌ آن‌ دارند. از اين رو، ممكن‌ است‌ بعضي‌ از نرم‌افزارها كه‌ به‌عنوان‌ بهترين‌ گزينه‌ براي‌ برخي‌ موسسه‌ها استفاده‌ مي‌شوند، تنها بعضي‌ از كاركردهاي مطرح‌ شده را در برداشته‌ باشند و يا اينكه‌ برخي‌ با داشتن‌ تمامي‌ كاركردهاي مطرح، باز هم‌ در پاسخگويي‌ و برآورده‌ ساختن‌ نيازهاي‌ يك ‌موسسه ‌ناتوان ‌باشند‌.


برنامه ریزی منابع سازمان


با اين‌ حال، عمده‌ كاركردهاي‌ برنامه‌ريزي منابع سازمان را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زير دسته‌‌بندي‌ كرد:

1. توزيع‌ و فروش: كاركردهاي‌ توزيع‌ و فروش‌ به‌ دو گروه‌ كلي‌ زير تقسيم‌ مي‌شوند:

الف‌ - اتوماسيون‌ نيروي‌ فروش‌: كاركردهايي‌ را براي‌ انجام‌ فرايندهاي‌ فروش‌ - مانند مديريت‌ قرارداد، پيش‌بيني‌ فروش‌ و مديريت‌ سفارش-‌ در اختيار سازمان‌ قرار مي‌دهد تا با ارائه‌ دسترسي‌ بي‌درنگ‌ به‌ اطلاعات‌ فروش، وظايفي‌ چون‌ ورود سفارش، تحويل‌ و صدور صورتحساب‌ و...، همگي‌ بهبود يابند.


برنامه ریزی منابع سازمان


نگاه کنید به مطلب نقش امور رفاهی در انگیزش کارکنان

ب‌ - مديريت‌ ارتباط‌ با مشتري‌: ارتباطات‌ ميان‌ مشتري‌ و شركت‌ را، شامل‌ انتخاب‌ محصول، خريد، دريافت‌ شكايات، خدمات‌ پس‌ از فروش‌ و بازاريابي،‌ به‌سوي‌ يك‌ سيستم‌ تحت مديريت سوق مي دهد.

2. برنامه‌ريزي‌ توليد: اين‌ بخش از نرم‌افزار با كاهش‌ دوره‌هاي‌ برنامه‌ريزي، ارائه‌ اطلاعات‌ به ‌روز و افزايش‌ بهره‌وري‌ فرايندهاي‌ كاري، قابليت‌ تحويل‌ سريع‌ را براي‌ موسسه‌ فراهم‌ مي‌كند. چنين‌ شيوه‌اي‌ قابليت‌ به‌كارگيري‌ در صنايع‌ مختلف‌ را داراست. يكپارچه‌سازي‌ بخش‌ پشتيباني‌ فروش‌ با ساير بخشهاي‌ زنجيره‌ تامين، اين‌ اطمينان‌ را ايجاد مي‌كند كه‌ كليه‌ تبادلات‌ مربوط‌ به‌ فرايند پشتيباني - از تدارك‌ مواد و انبارداري‌ تا فروش‌ و توزيع - به‌شكلي‌ بهينه‌ تنظيم‌ شوند.

نگاه کنید به مطلب مدیران با سبک‌های مختلف

3. تهيه‌ و تدارك‌ مواد: بخش‌ پشتيباني‌ تدارك‌ كه‌ بعضا‌ با عناوين‌ مديريت‌ مواد يا مديريت‌ انبار يا حتي مديريت‌ زنجيره‌ تامين‌ نيز شناخته‌ مي‌شود، دامنه‌اي‌ وسيع‌ از توابع‌ يكپارچه‌ را در اختيار دارد كه‌ سبب‌ بهينه‌سازي‌ خريد، مديريت‌ موجودي‌ و عمليات‌ انبار مي‌شوند. سطح‌ بالاي‌ اتوماسيون‌ در اين‌ بخش، انجام‌ فعاليت‌هاي‌ زمان‌بري‌ همچون‌ تعيين‌ منبع‌ بهينه‌ تامين، تحليل‌ و محاسبه‌ قيمت‌ خرده‌فروش‌ها، صدور سفارش‌هاي‌ خريد، مديريت‌ فرايند واگذاري‌ اختيار براي‌ تقاضاهاي‌ خريد و پردازش‌ صورتحساب‌ پرداخت‌ را بسيار ساده‌تر مي‌كند.

4. مديريت‌ سازمان‌ و منابع‌ انساني: ‌اين‌ نوع‌ كاركرد در برگيرنده‌ توابعي‌ نظير مديريت‌ كاركنان، پردازش‌ وقايع‌ تجاري، پردازش‌ مديريت‌ سازمان، پردازش‌ پرداخت‌ و مديريت‌ حقوق‌ و دستمزد است. برنامه‌هاي‌ كاربردي‌ گوناگوني‌ در اين‌ بخش، براي‌ تسهيل‌ وظايفي‌ چون‌ استخدام، برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ كاركنان‌ و ايجاد مشخصه‌هاي‌ شغل‌ و سياهه‌هاي‌ تاييد صلاحيت، طراحي‌ مي‌شوند.

نگاه کنید به مطلب مشارکت در تصمیم گیری سازمان

5. برنامه‌ريزي‌ و كنترل‌ تجاري: اين‌ بخش‌ در برگيرنده‌ كاركردهاي‌ كنترل‌ ‌هزينه، تحليل‌ سودآوري، حسابداري‌ مركز سود و مديريت‌ هزينه‌‌ ‌ است. ‌بسته‌ به‌ نوع‌ موسسه، كنترل‌ هزينه‌ محصول‌ شامل‌ دو فرايند هزينه‌يابي‌ سفارش‌ محصول‌ و كنترل‌ موجودي‌ هزينه‌ است. هزينه‌يابي‌ محصول، دربردارنده‌ تخمين‌ هزينه‌هاي‌ مواد يا هزينه‌هاي‌ موجودي، پيش‌ از به‌جريان‌ افتادن‌ يك‌ سفارش‌ ساخت‌ است. اين‌ بخش‌ كاربردي، ابزاري‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ هزينه‌ها و تعيين‌ قيمت هاست‌ كه‌ هزينه‌ كالاهاي‌ توليدي‌ و نيز كالاهاي‌ فروخته‌ شده‌ را براي‌ هر محصول‌ محاسبه‌ مي‌كند.

نگاه کنید به مطلب مدیریت عملکرد به عنوان استراتژی

‌موارد فوق، كاركردهاي يك‌ نرم‌افزار نمونه‌ برنامه ريزي منابع سازمان بودند كه‌ به‌صورت‌ خلاصه‌ شرح‌ داده‌ شدند.

سمیتئاتر