کد خبر: ۴۴۴۵
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۷

تبليغات شفاهي يك شيوه غيررسمي ارتباط ميان طرف‌هاي غيرتجاري درخصوص ارزيابي كالاها و خدمات است. تبليغات شفاهي، روشي كم هزينه و قابل اعتماد براي انتقال اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات است درواقع به طور خيلي ساده مي‌توان گفت تبليغات شفاهي عبارت است از نفوذي قوي بر روي رفتار مصرف‌كننده. تبليغات شفاهي معمولا تعاملي، سريع و فاقد اساس تجاري است.

نگاه کنید به مطلب بدبینی نسبت به تبلیغات


انواع تبلیغات شفاهی


به طور كلي تبليغات شفاهي به دو نوع تقسيم مي‌شود:

1. تبليغات شفاهي مثبت

2. تبليغات شفاهي منفي

علاوه بر اين تقسيم‌بندي، تبليغات شفاهي را از جهت ديگر هم مي‌توان به دو دستة ارگانيك و تقويت شده تقسيم كرد:

نگاه کنید به مطلب مديريت تبليغات شفاهي- بخش اول

تبلیغات شفاهی مثبت: تبليغات شفاهي مثبت عبارت است از نوعي ارتباط بين شخصي كه به ارائة اطلاعات مثبت درمورد شركت يا سازمان و نيز ارتقاي فروش محصولات و خدمات شركت منجر مي‌شود؛ نتایج تحقیقات نشان مي‌دهد كه تبليغات شفاهي مثبت، نتيجة رضايت مشتریان است.

تبلیغات شفاهی منفی: تبليغات شفاهي منفي عبارت است از نوعي ارتباط بين شخصي در ارتباط با سازمان بازاريابي يا محصول سازمان كه موجب بدنام شدن آن سازمان مي‌شود. مانند حالتي كه در آن يك مشتري به علت يك تجربة ناخوشايند و منفي، از شركت ناراضي می‌شود و شکایت را آغاز می‌کند.


انواع تبلیغات شفاهی


نگاه کنید به مطلب مديريت تبليغات شفاهي- بخش دوم

تبلیغات شفاهی ارگانیک: تبليغات شفاهي ارگانيك معمولا زماني اتفاق مي‌افتد كه مشتريان به علت رضايت از محصول يا خدمت با نام تجاري خاص، به آن وفادار مي‌شوند و از آن جانب داري مي‌كنند و به طور طبيعي تمايل دارند اين تجربيات خوب را با ديگران درميان بگذارند.

تبلیغات شفاهی تقویت شده: تبليغات شفاهي تقويت‌شده هنگامي اتفاق مي‌افتد كه شركت ازطريق اجراي مجموعه اي از برنامه‌هاي تبليغاتي سعي مي‌كند تمايل در افراد براي به اشتراك گذاري اطلاعات‌شان با ديگران را افزايش دهد.

نگاه کنید به مطلب اثربخش‌ترین روش تبلیغات در ایران چیست؟

در پایان باید گفت که هدف از بازاريابي، تأمين و برآورده ساختن نيازها و خواسته‌هاي مشتريان است؛ و در حوزة رفتار مصرف كننده، براي تأمين نيازها و اميال مصرف كنندگان، به نحو ة انتخاب، خريد، استفاده و مصرف كالاها، خدمات، ايده‌ها و تجربيات ازسوي افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها توجه مي‌شود. از اين حيث، ضروري به نظر مي‌رسد كه در محدودة خريد و مصرف كالاها و خدمات بيشتر تأمل شود.

سمیتئاتر