کد خبر: ۴۴۰۸
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۲

موضوع تغییر موضوع تازه‌ای نیست، اگر به گذشته برگردیم و نگاه کنیم می‌بینیم که از قرون گذشته یعنی از زمان فیلسوفان یونان بحث و مبحث تغییر همیشه مطرح بوده و بدان توجه ویژه‌ای داشته‌اند؛ در این راستا سازمان‌ها و مدیریت‌ها نیز تغییر و مدیریت کردن آن را یکی از وظایف اصلی خود می‌دانند.به همین خاطر تامپسون یکی از مهمترین وظایف هر سازمان را مدیریت ابهامات و ناشناخته‌ها دانسته است.


 چابک سازی


توصیه به مطالعه بیشتر: کسب مهارت یا عدم کسب آن؛ کدام بهتر است؟

با این وجود باید گفت تغییر موضوع تازه و جدیدی نیست ولی تفاوت آن با گذشته در سرعت تحولات و روی دادن اتفاقات گسترده است به طوری که تلاطم، آشفتگی و عدم اطمینان در محیط کاری کنونی به یکی از عوامل اصلی ناکامی و شکست سازمان‌ها تبدیل شده است. در این راستا از جمله عوامل تغییر تحول را می‌توان اینگونه برشمرد: دسترسی‌های فزاینده به فناوری اطلاعات، تغییرات در مهارت‌ها و دستمزدها، مسئولیت‌ها اجتماعی، افزایش وتغییر انتظارات مشتری و ...

این نکته را باید اضافه کرد که افزایش سرعت تغییرات از نظر سازمانی به این معنی است که برای بقا و ادامه حیات خود، باید به طور مستمر و مرتب با محیط تطابق پیدا کند و نباید فقط به بقا توجه داشته باشند بلکه باید به رشد و پیشرفت در این محیط که وابستگی شدیدی به مدیریت آن دارد نیز موفق باشند.

در این راستا یکی از بهترین و جدیدترین راه‌های بقا و به تبع آن موفقیت سازمان‌ها در این آشفته بازار، توجه و تمرکز بر چابکی سازمانی است، باید گفت که چابکی سازمانی پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییر مداوم بازارها به خصوص بازارهای رقابتی لذا این امر می‌تواند سازمان‌ها را در دستیابی به موفقیت یاری رساند، بر حسب نتایج و پیامدها، منظور از چابکی، توانایی واحد کسب‌وکار جهت رشد و بقا در محیط رقابتی است که تغییرات آن مستمر و پیش بینی ناپذیر و نیازمند واکنش سرع به بازارهای متغییر است، بدون تردید این امر از راه ارزش آفرینی در محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان صورت می‌گیرد.


چابک سازی


توصیه به مطالعه بیشتر: منابع انسانی در سازمان های چابک چگونه عمل می کند

پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند که سازمان‌های امروزی در پاسخ به فشارهای رقابتی باید با راهبرد متنوعی، جهت دستیابی به چابکی سازمانی تلاش کنند، ادبیات پژوهش‌های اخیر بیان می‌کند که امروزه، کشش جریان رقابتی درسطح جهانی به سمت پاردایم چابکی سوق یافته است.

بسیاری از صاحب نظران عوامل موثر بر چابکی سازمان را در سه دسته عمده تقسیم کرده‌اند که عبارت‌اند از:

- محرک‌ها چابکی: تغییراتی که در محیط اتفاق می‌افتد و بنگاه را در جهت تجدید نظر کردن در موقعیت، راهبرد و فرایند تحریک می‌کند به گونه‌ای که سازمان بپذیرد به چابک شدن نیاز دارد و برای بقا به چابکی نیازمند است.

- توانمندی‌های چابکی: توانایی‌هایی است که نقطه قوت مورد نیاز را فراهم می‌سازد تا سازمان پاسخ‌های مناسب را به تغییرات دهد.

- فراهم سازها: ابزار و وسایلی هستند که به سازمان جهت رویارویی با تغییر و آشوب و عدم اطمینان به سازمان یاری می‌رساند.

در پایان باید گفت هر سازمان برای بقا و پیشرفت در محیط پویا و متغییر و نامطمئن امروزی نیازمند چابکی است، از سویی دیگر دستیابی به چابکی نیز مستلزم داشتن توانمندسازهایی است که آن سیستم را جهت تحقق این مهم یاری می‌رساند در نتیجه هر سازمان برای رسیدن به چابکی باید توانمندی های لازم را داشته باشد.

سمیتئاتر