کد خبر: ۴۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶

آموزش‌های سازمانی را می‌توان حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه با صنعت در نظر گرفت، با آموزش‌های ضمن خدمت، علاوه بر ایجاد تعامل بین سازمان و کارکنان، جرقه های اولیه برای بروز و ظهور استعدادهای پرورش یافته در دانشگاه‌ها در زمینه‌های صنعتی فراهم می‌شود. توسعه برنامه‌های آموزشی سازمان‌ها متناسب با رشد تکنولوژی و موقعیت‌های شغلی کارکنان، امری ضروری است. بدون آموزش‌های سازمانی مستمر، کارکنان پویایی لازم را از دست خواهند داد، حال دلایل زیادی وجود دارد که فرایند یادگیری و توسعه دانش و مهارت کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در ادامه به آنها اشاره می‌نماییم:


آموزش سازمانی


الگوهای سیستمی و تعهدات سازمانی: شرح شغل افراد در مشاغل گوناگون در یک سازمان و نوع ارتباط او با سایر همکاران و وظایف مورد انتظار سازمان بایستی کاملا شفاف و روشن باشد، از همین روست که می‌توان از فرد انتظار داشت که مسئولیتش چیست و چه تعهدی نسبت به سازمان دارا می باشد.

جانشین پروری: سازمان‌ها سنتی هرگز توجهی به تعهد و رغبت کارکنان ندارند، زیرا سلسله مراتب و ساختارهای آن ها تنها طالب و حامی تمکین است، بسیاری از مدیران اساسا از انرژی و توانی که در اثر تعهد ایجاد می‌گردد، وحش دارند و نگران کنترل سازمان خود هستند، بنابراین خودشان کارکنان را به سمت تمکین هدایت می کنند، و در عمل نیزی بسیاری از سازمان ها، کارمندان رفته رفته یاد می‌گیرند که تمکین تنها راه بقاست و این موضوع به صورت جا افتاده‌تری نمایان می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: جانشین پروری و توسعه استعداد

توهم تحت کنترل داشتن: روال مرسوم مدیران در برخی سازمان‌ها، کنترل بر همه امور کارکنان است، رفت و آمد، مرخصی و ماموریت، آموزش، پیشنهاد بهبود، درخواست وام و.. همگی باید مستقیما با بررسی و تایید مدیر مربوطه انجام شود، حتی اگر این موارد قبلا با تایید مدیران میانی رسیده باشد، به تدریج این امور جز اصلی فعالیت‌ های روزانه یک مدیر را تشکیل می‌دهد و در نتیجه آن، اختیار و آزادی عمل از گروه‌های کارشناسی سلب می‌گردد.

کارشناسان امروز کارکنان منفعل فردا: در کنار مفهوم قبلی، اصل دیگری نیز وجود دارد و آن منفعل شدن کارمندان در اثر بی‌اعتنایی مدیران و روساست، اگر افراد حس کنند که با آنها منصفانه رفتار نمی‌شود، رفته رفته بهره‌وری و تعهدشان رو به زوال می‌رود، لذا آنچه در سازمان های نمود پیدا می‌کند نه جانشینان کاردان به جای مدیران و روسای سازمان است بلکه نخبگان منفعلی هستند که با از دست دادن انگیزه کاری، پیشرفت و توسعه خود را در شرکت رقیت یا کشور دیگر جستجو می‌کنند و یا از مسیر تعهد به شرکت متبوع خود خارج شده و به امور روزمره می پردازند.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: تقویت مدیریت دانش در کسب وکار


آموزش سازمانی


در پایان به تجربه شرکت تویوتا می پردازیم که آنها ساعت ها وقت صرف می‌کنند تا به افراد تازه استخدام شده بیاموزند به حرف دیگران گوش بدهند و همکاری کنند، در فرایند آموزش این شرکت همواره بر ایثار و از خودگذشتگی در راه کارهای تیمی تاکید می شود، همچنین در بسیاری از شرکت‌ها آموزش‌های خارج از سازمان استفاده می‌شود، کارکنان در خارج از سازمان به طبیعت و دامنه کوه و صخره‌ها می روند و حین برنامه آموزش یاد می‌گیرند که باید با از میان برداشتن موانع فیزیکی، به یکدیگر اعتماد کنند و روحیه کار تیمی تقویت شود.

سمیتئاتر