کد خبر: ۴۳۱۷
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱

سرپرستان در سازمان ها اعم از تولیدی و یا خدماتی مانند پل ارتباطی بین مدیریت سازمان و کارکنان سازمان می‌باشند و نقش بسیاری حساس و حیاتی در تحقق اهداف سازمانی از طریق هدایت نیروی انسانی بازی می‌کنند، این نقش نیازمند مهارت ها، آگاهی‌ها و تجارب خاصی است، لذا هدف این دوره انتقال اطلاعات پایه به شرکت کنندگان برای مدیریت صحیح کارکنان و ارتقای مهارت های سرپرستی آنان است.

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید

سمیتئاتر