کد خبر: ۴۲۹۴
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۰

در راستای اجرای بهینه فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان، بر آن شدیم تا دروه آموزشی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان را به منظور آشنایی هر چه بیشتر کارکنان با تعیین معیارها و شاخص های امتیاز دهی برگزار، تا انجایی که امکان دارد از اعمال سلیقه‌های شخصی جلوگیری به عمل آید و در این فرایند شاهد امتیازاتی صحیح‌تر و منطبق‌تر بر واقعیت باشیم و با توجه به این آن به اهداف سازمانی حاصل از ارزیابی دست یابیم.

ارزیابی عملکرد

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید

سمیتئاتر