کد خبر: ۴۲۶۴
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳

یک فرایند آموزش نظامند و طرح ریزی شده می تواند نقش مهمی را در یاری رساندن به سازمان در جهت بهبود توانمندی ها و تامین اهداف کیفیت سازمان داشته باشد؛ لذا هدف این دوره آموزشی آشنایی  با  این استاندارد  و کاربرد آن در سازمان ها و شرکت ها می باشد.

استاندارد ایزو


لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید.


سمیتئاتر