کد خبر: ۴۲۵۵
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲

مذاکره موفق مجموعه ای از مهارت های میان فردی و ارتباطی است که برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر باید در کنار هم و طور دقیق هنگام مذاکره بر سر یک راه حل یا هدف مورد استفاده قرار گیرد لذا هدف این دوره می تواند شناسایی مجموعه از رفتارها و مهارت هایی باشد که یک مذاکره کننده موفق به آن نیازمند است.

مذاکره

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید.

سمیتئاتر