کد خبر: ۴۲۵۱
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰
از آنجایی که تدوین طرح های پژوهشی دیگر کاری صرفا علمی نیست بلکه فعالیتی مبتنی بر رعایت فنون پژوهش و جنبه های دیگر آن می باشد لذا هدف از این دوه می تواند پاسخگویی به نیازهای علمی سازمان ها و شرکت ها جهت تدوین طرح پژوهشی و حل مسائل و مشکلات آنان خواهد بود.

پروپوزال

سمیتئاتر