کد خبر: ۴۲۵۰
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۴
قبل از اینکه تصمیم به اجرای یک طرح تحقیقاتی بگیریم بسیار مهم است که بتوانیم پروپوزال و طرح پژوهشی علمی‌ای را آماده کنیم.

در دنیای کنونی به منظور توسعه علمی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گسترش پژوهش به عنوان و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گسترش پژوهش به عنوان یکی از شاخصهای اساسی در تحکیم زیر ساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر ملتی ضرورت تام دارد؛

پروپوزال

از جهتی دیگر توجه به امر پژوهش و تحقیق یکی از مهمترین و اساسی‌ترین امور در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی محسوب می‌شود و در این راستا ایجاد زمینه‌های مساعد و تشویق و ترغیب دانشجویان مستعد و علاقه مندان و ایجاد روند صحیح یکی از موثرترین گام‌هاست؛ با این حال در بحث پروپوزال نویسی سه سوال اساسی مطرح می‌شود:

  •  پروپوزال چیست ؟
  • چرا باید پروپوزال نوشت ؟
  •  اجزاي یک پروپوزال کدامند؟

برای پاسخگویی به این سوالات و نحوه آشنایی با نوشتن پروپوزال صحیح و علمی می‌توانید به دوره و کارگاه اصول و چارچوب تدوین طرح های پژوهشی مراجعه نمایید.

جان دیوئی معتقد است:" اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل به این معنی که پژوهشگر است؛ نمی‌تواند در مقابل آن است، در حل آن ابهام یا تردید دارد و در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو شده است"


سمیتئاتر