کد خبر: ۴۲۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵
 برای اینکه بتوانیم یک شغل را به طور کامل و دقیق تحلیل کنیم نیازمند یک تکنیک قوی خواهیم که تکنیک دیکوم این مهم را انجام می دهد.

در سال های اخیر روش های متعددی برای سنجش نیازهای آموزشی ارائه شده است. اما با این حال، یکی از دغدغه های اصلی مسئولین آموزش های سازمانی همواره این بوده است که از چه روش یا روش هایی با توجه به شرایط سازمانی و ویژگی های کارکنان، که مناسب آنها یاشد می توانند استفاده کنند. اما در بررسی نیازها است که مشخص می شود که برای یک گروه خاص، چه روشی مفید است.

آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به بهره وری و نتایج بعدی میشود، لذا این امر یکی از اقدامات زیربنایی که باعث کارآمدی سازمان‌ها می‌شود ایجاد یا در اختیار گرفتن و توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق اجرای برنامه‌های آموزش است، از جهتی دیگر در میان رقابت‌های سازمان‌های امروزی، بی‌شک یکی از ابزارهای مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به اهداف و رسالت‌ها و همینطور استراتژی های مورد نظر، برنامه‌ها و رویکردهای نوین آموزش است، بدیهی است این فعالیت مانند هر فعالیت دیگر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی است. لذا نیازسنجی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است. طی فرآیند نیازسنجی، نیازها مشخص می‌شود و بر حسب اولویت برای حذف یا کاهش آنها اقدام می‌شود.

دیکوم

وقتی واژه « نیاز» را به معنای فاصله میان نتایج (فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد) به کارمی‌بریم باید بتوانیم روشی موثر برای تجزیه و تحلیل شغل استفاده کنیم، و چون در فرایند نیازسنجی، تمام رویکردهای بهبود کیفیت مستلزم مشارکت سـازمان‌ها برای تدارک و استفاده از اطلاعات دقیق و تفصیلی درباره وظایف، نقش‌ها و مسئولیت‌های کارکنان، فرایندها، نظام‌ها، وظایف و تکالیف کاری می‌باشد و چون تجزیه و تحلیل شغلی حرفه‌ای بهترین روش موجود برای جمع‌آوری این نوع اطلاعات است لذا دیکوم(DACUM) یکی از بهترین و مناسب‌ترین ابزار برای تجزیه و تحلیل شــغلی وشناسایی نیازهای آنان است.

برای آموزش و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره می‌توانید به کارگاه نیازسنجی بر اساس دیکوم DACUM مراجعه نمایید؛

در نیازسنجی شغل از طریق این مدل می‌توان به صورت بسیار دقیق به نیازهای آموزشی مورد نیاز شغل دست یافت. قبل از شروع به‌کار لازم است یک کمیته آموزشی و یا یک تیم متشکل از واحد مربوطه که قرار است شغل مورد نظر آن واحد مورد بررسی قرارگیرد و افراد ماهر و متخصص در آنشغل و یک تسهیل‌گر که کاملا با روش اجرای مدل دیکوم آشنا باشد تشکیل می‌گردد. از جمله ویژگی‌های این مدل می‌توان به:

  •  روشی موثر و خلاقانه در تجزیه و تحلیل شغل است؛
  •  اخذ اطلاعات شغل در کلیه حوزه‌های مدیریت وتوسعه منابع انسانی؛
  •  جمع‌آوری کلیه اطلاعات مرتبط با یک شغل؛
  •  تجزیه و تحلیل یک شغل تا کوچکترین واحد کار.

بنابراین برای نیازسنجی در سیستم سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز الگوهای نیازسنجی باید دارای ویژگی‌های خاصی باشند. برخی از مهمترین این ویژگی‌ها عبارتند از اینکه الگو باید مفهوم نیاز را به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب و نیز به عنوان برداشتی ترکیبی بسنجد، از طرفی چون فرایند نیازسنجی تمام رویکردهای بهبود کیفیت مستلزم مشارکت سازمان‌ها برای تدارک و استفاده از اطالعات دقیق تفصیلی درباره وظایف، نقش‌ها و مسئولیت‌های کارکنان، فرایندها، نظام‌ها، وظایف و تکالیف کاری می‌باشد و تجزیه و تحلیل شغلی حرفه‌ای بهترین روش موجود برای جمع آوری این نوع اطلاعات است، دیکوم نیز بهترین ابزار برای تجزیه و تحلیل شغلی حرفه است.


سمیتئاتر