کد خبر: ۴۲۳۸
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۴
این روزها با توجه به افزایش حجم کاری مدیران مسئولیت مسئولین یا روسای دفاتر به شدت بیشتر و با اهمیت تر گشته است لذا هدف این دوره آموزشی می تواند استفاده از دانش و تجربیات خود و به کارگیری مدیریت زمان و در نهایت یاری رساندن به مدیران خواهد بود.


مسئول دفتر


سمیتئاتر