کد خبر: ۴۲۲۳
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶
سمیتئاتر هتلداری افق‎های جدیدی در امر گردشگری باز کرد که این رویکرد نوین "سمیتئاتر" می‌تواند روند آموزش و تاثیر‌گذاری را تغییر دهد.
مهندس ماهان مدون "مدیریت توسعه معاونت گردشگری منطقه آزاد کیش" پس از پایان سمیتئاتر ملی هتلداری که در خرداد ماه سال 96 در جریزه کیش برگزار گردید، با خبرنگار شرکت پدیده تبار مصاحبه ای داشتند.
 ایشان اشاره داشتند که  صنعت گردشگری و هتلداری یک صنعت جوانی می‌باشد و نیروی کار نیاز به آموزش دارند، آموزش های سنتی عملا از نظر هزینه، وقت و... جوابگو نمی‌باشند که روش نوین سمیتئاتر می تواند باعث افزایش تاثیرگذاری در امر آموزش بشود.

 

سمیتئاتر