کد خبر: ۴۲۱۷
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۴

یکی از تقسیمات بخش پذیرش فرانت آفیس است که مهمترین و با اهمیت‌ترین قسمت هتل این بخش است. بخش پذیرش به این دلیل که نزدیکترین و بیشترین برخورد را با مشتری دارد و می‌تواند به نسبت، تأثیر مثبت و یا منفی بر این امر داشته باشد وهمین طور به این علت که این قسمت مرکز هماهنگی بخش های هتل است، از مهمترین قسمت‌های هتل است.

دوره پذیرش مهمان در هتل

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید.

سمیتئاتر