کد خبر: ۴۲۰۷
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲
سمی انیمیشن اختصاصی جهت سمیتئاتر کشوری مدیریت خدمات حرفه ای در هتلداری، تهیه و تنظیم توسط واحد مدیای شرکت پدیده تبار


شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر