کد خبر: ۴۲۰۱
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۶
تیزر معرفی- مدیای تحقیق و پژوهش و بررسی نتایج سمیتئاتر کشوری خدمات حرفه ای در هتلداری، تهیه شده توسط واحد پژوهش و مدیا شرکت پدیده تبار


شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر