کد خبر: ۴۱۷۴
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۹

اکثر هتل‌ها دارای برنامه‌های چرخشی شامل نورآفشانی، تغییر میزان روشنایی، خدمات، نوسازی طبقات، ارتقا سطح کیفی و کاشت گیاهان و نباتات، دارند؛ که معمولا جایگزینی و نوسازی آن یک فرصت عالی برای افزایش بهره وری و همچنین دلیلی برای پیشرفت محیط زیستی خواهد بود. لذا در این بخش به بررسی معماری هتل های سبز و ویژگی های آن با توجه به چشم انداز آن خواهیم پرداخت.

 کارگاه معماری در هتل‌های سبز

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید.

سمیتئاتر