کد خبر: ۴۱۷۳
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۹
بسیاری مواد موجود در ساختمان و بافت هتل و یا موادی که در بخشی از عملیات های آن مورد استفاده قرار می‌گیرد برای سلامت انسان، تنوع زیستی و در نهایت محیط زیست خطرناک هستند، لذا بایستی آن ها مدیریت شده، با دقت ذخیره و نگهداری شده و به سرعت با سایر مواد جای گزین گردند، در این رویکرد در پی این موضوع هستیم تا نحوه به کارگیری کمتر مواد شیمیایی و جایگزین های مناسب برای آن را معرفی نماییم.
 کارگاه دفع مواد سمی در هتل‌های سبز

سمیتئاتر