کد خبر: ۴۱۷۲
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۶
در این بخش به بررسی این موضوع مهم می‌پردازیم که چرا مواجه شدن با محیط زیست و پایدار نگه‌داری آن ضروری است و به عنوان بخشی از مهمی از تصمیم گیری خرید و چگونگی تاثیر آن در برنامه‌های مدیریت زنجیره تامین پایدار مطرح می‌شود.
 کارگاه سیستم خرید در هتل‌های سبز
سمیتئاتر