کد خبر: ۴۱۷۱
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۶
هر ساله تعداد زیادی از انسان‌ها از کمبود غذا و بیماری رنج می‌برند برای مثال در انگلیس فقط 5.5 میلیون نفر را شامل می‌شود، به عبارتی از هر ده نفر یک نفر، درحالی که موجودات میکروسکوپی (‌مانند کپک در نان روی نان) به راحتی شناسایی می‌شوند، اما بسیاری از آنها شناسایی نشده و روی مزه و ظاهر غذا تغییر ایجاد می‌کند، لذا در این بخش به بررسی تهیه غذای ارگانیک عاری از بیماری و شناخت انواع بیماری‌ها در رابطه با غذاها و استانداردهای مربوطه می‌پردازیم.
 کارگاه غذا در هتل‌های سبز
سمیتئاتر