کد خبر: ۴۱۶۶
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۶

برای استقرار یک برنامه محیطی موفق نیازمند پاسخ چرایی این موضوع خواهید بود و اینکه مطمئن شوید که کارکنان تان آن را مورد حمایت قرار می دهند، همچنین شما نیازمند یک تدبیر و سیاستی هستید تا رویکردهای سیستماتیک را در هتل انطباق داده و شما را قادر می سازد تا عملکرد هتل نظارت داشته و آن را هر روز بهتر نمایید.

 کارگاه مدیریت در هتل‌های سبز

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید.

سمیتئاتر