کد خبر: ۴۰۴۶
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵

یکی از اساسی‌ترین وظایف واحد منابع انسانی در هر شرکتی آن است که به طور مستمر و در فواصل زمانی مشخص، به ارزیابی نظام کنونی منابع انسانی، مشاغل، بررسی کارایی و اثربخشی دوره‌های آموزشی و... بپردازد لذا برای انجام این مهم نیازمند به کارگیری ابزارها و فرم‌های مناسب و کارشناسی شده با گردآوری اطلاعات و داده‌ها از ماخذ مختلف می‌باشد؛ این کار علاوه بر ارائه تصویر جامع و کامل از وضعیت کارکردهای مختلف منابع انسانی و مدیران را در اتخاذ تصمیم های درست و اولویت بندی اصلاح نظام منابع انسانی و فعالیت های سازمانی بسیار موثر خواهد بود؛ بنابراین شرکت پدیده تبار بر آن شد تا فرم‌های ضروری و کاربردی واحد منابع انسانی را بر اساس مدل های مختلف منابع انسانی تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهد که به شرح زیر می‌باشد.

 
  • فرم نیازسنجی های آموزشی و اعلام نیازهای آموزشی
  •  فرم های ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی
  •  فرم های تجزیه و تحلیل شغل
  •  فرم های آسیب شناسی فرایند آموزش
  •  فرم صحه گذاری اساتید
  • فرم مشخصات دوره های آموزشی
  •  و...
سمیتئاتر