کد خبر: ۴۰۴۴
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۸

داشتن نظامی مدون در قالب دستورالعمل‌های اجرایی فعالیت‌های مختلف منابع انسانی، از نیازهای اولیه هر شرکت می‌باشد، برای مثال داشتن دستورالعمل کارمندیابی و استخدام کارکنان شامل تکمیل فرم تقاضا، مصاحبه، آزمون، بررسی سوابق، .. همراه با ساختار اجرایی و مسئولیت‌ها در گام‌های مختلف می‌باشد، لذا این گونه دستورالعمل‌ها در هر سازمانی مزایای بی‌شماری دارد که می‌توان به شفاف‌سازی و رفع ابهام در اجرای فرایند، به کارگیری یک روش یکسان در فرایند، جلوگیری از دوباره کاری و اعمال سلیقه های فردی، رعایت هماهنگی و نظم در اجرا و ... اشاره داشت. در این خصوص با توجه به هدف بسیار مهم شرکت پدیده تبار در راستای آموزش و اثربخشی هرچه بیشتر آن دستورالعمل‌های مختلفی را تهیه و برای متقاضیان فراهم ساخته است:

  •  دستورالعمل جذب و استخدام؛
  •  دستورالعمل فرایند اجرای استاندارد 10015؛
  •  دستورالعمل ارزیابی و اثربخشی دوره های آموزشی؛
  •   دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی ؛
  •  و....
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر