کد خبر: ۴۰۴۳
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶
به وسیله آزمون های معنی داری یا استنباطی می توان میانگین های چند گروه را با یکدیگر مقایسه کرد.


روش های آمار استنباطیمطالب مرتبط
سمیتئاتر