کد خبر: ۴۰۳۶
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۳
در این راستا بسیاری از موسسات آموزش عالی و دانشکده ها در پی سازماندهی و بهینه سازی یادگیری الکترونیکی هستند تا به طور موثر و صحیح فرایند یادگیری را دنبال کنند.


امکان سنجی استقرار نظام یادگیری الکترونیکی:

سمیتئاتر