کد خبر: ۴۰۳۵
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰
بعد از اینکه داده ها گردآوری و مورد تنظیم قرار گرفتند لازم است تا با آزمون های آمار توصیفی به ماهیت مجموعه داده ها پی ببرید.


 روش های آمار توصیفیسمیتئاتر