کد خبر: ۴۰۳۴
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۲
با شیر پاک کن خنده را از لبانش برداشت. لباس شادی دیگران را از تنش در آورد. چهره را از شیر پاک کن پاک کرد...... هفتم فروردین ماه ۱۳۹۶ مصادف با روز جهانی تئاتر و البته روز ملی هنرهای نمایشی در کشورمان بر دوستداران تئاتر جهان مبارک!

با شیر پاک کن خنده را از لبانش برداشت. لباس شادی دیگران را از تنش در آورد. چهره را از شیر پاک کن پاک کرد و خودش را در آینه نگاه، لباس پوشید آمد بیرون، مثل همه ، ولی نه همه، یک حس غریب سایه به سایه دنبالش می آمد. خودش را به صف اتوبوس رساند و سوار شد. نه باران می آمد، نه آسمان دلش گرفته بود، نه نیمه شب بود و نه پاییز که حس هنرمندانه اش گل کند و دلش بگیرد. نه کسی را می خواست که با او از زیبایی پاییز و غم جدایی برگ صحبت کند. از اتوبوس دل کند . باید برود، به کجا...؟ برایش همیشه سوال بود و هنوز هم هست. صدایی شنید که می گفت:

دلقک...!

 روز جهانی تئاتر

نگاه کرد، مادر به فرزند میگفت، مادر با عصبانیت می گفت، فرزند گریه می کرد. مادر چند بار تکرار کرد:

دلقک... دلقک... دلقک بی شعور.

او با خود گفت چرا دلقک ...؟ چرا دلقک...؟

دلقک از خود می پرسید.سوار اتوبوس، دوباره پیاده شدن، رفتن تا بی نهایت، این بار صحنه خالی است. باید برگشت؟ به کجا...؟ به روزگار جوانی؟ به خود؟ در خود؟ باز هم گریه، این بار نه کودک، دلقک.

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر