کد خبر: ۴۰۲۹
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
این استاندارد در جهت اجرای نظام مدیریت کیفیت، هر فرایند عملیاتی را قادر می سازد تا از نقطه نظر اداری و اجرایی به اهدافش برسد.


 استاندارد IWA2

سمیتئاتر