کد خبر: ۴۰۲۸
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲
این استاندارد برای ایجاد، اجرا و نگهداری فرایند آموزشی سازمان ها، شرکت ها و موسسات بسیار اثربخش خواهد بود.


 استاندارد ایزو 10015


سمیتئاتر