کد خبر: ۴۰۲۶
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰
یکی از دغدغه های اصلی مسئولین آموزش های سازمانی همواره این بوده است که از چه روش یا روش هایی با توجه به شرایط سازمانی و ویژگی های کارکنان، که مناسب آنها یاشد می توانند استفاده کنند.

 الگوی نیازسنجی بر مبنای DACUM

سمیتئاتر