کد خبر: ۴۰۰۱
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴
واحد پژوهش شرکت آموزشی پدیده تبار، با هدف برآورد مسائل و مشکلات سازمان ها در جهت حل آنها مصمم و مشتاق است.

انجام پژوهش و تحقیق از جمله نشانه های موفقیت و یکی از مهمترین عوامل توسعه محسوب می‌شود؛ در این راستا شرکت بین المللی پدیده تبار با هدف ارتقای کیفی سطح آموزش و بومی سازی موضوعات علمی یه روز واحد پژوهش را تاسیس نمود.

پژوهش

این واحد در اولین گام با توجه به رویکرد نوین شرکت پدیده تبار تحت عنوان سمی آرت؛ اقدام به بررسی و پژوهش در زمینه موضوعات علمی و بومی سازی آن ها نموده است. تا با ارائه و بهره برداری نتایج تحقیقات خود در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف  در  برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آن ها  موثر باشد.

واحد پژوهش شرکت پدیده تبار، ارتقا آگاهی مخاطبین در حوزه مسائل سازمانی و آموزشیاز طریق تهیه، تنظیم و انتقال دانش را از جمله مهمترین اقدامات خود می‌داند و تلاش می نماید با پژوهش و بررسی های خود به انعکاس نظرات و پیشنهادات و تحلیل مسائل در زمینه فعالیت های سازمانی و آموزشی  بپردازد و موجب ارتقا سطح کیفی فعالیت های سازمانی و آموزشی گردد.

پژوهش

کارشناسان و متخصصان  واحد پژوهش در این شرکت مصمم هستند تا با توجه به موقعیت و برند "پدیده تبار" در سطح کشور و به ویژه در تهران، فعالیت ها و اقدامات زیر را برای سازمان ها و شرکت ها فراهم سازند:

1-     اجرای اولویت ها و ارائه طرح های پژوهشی؛

2-     نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزشی و سازمانی؛

3-     آسیب شناسی فعالیت های سازمانی و فرایندهای آموزشی؛

4-     امکان سنجی و استقرار نظام ها و استانداردهای آموزشی؛

5-     ارزیابی و اثربخشی دوره های آموزشی و محاسبه بازگشت سرمایه (ROI) حاصل از آن؛

6-     تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات حاصله از پژوهش های سازمان یافته؛

7-     تالیف و ترجمه دستورالعمل ها، فرم های مختلف آموزشی.

پژوهش

در نهایت این واحد در صدد است تا با انتشار نتایج پژوهش های انجام شده و ارائه مطالب مرتبط با نیازهای شرکت ها و سازمان ها در حوزه های منابع انسانی؛ زمینه را برای رشد و ارتقاء سطح کیفی سازمان هاو سایر فعالان این حوزه فراهم سازند.

سمیتئاتر