کد خبر: ۴۰۰۰
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۶
پس از پایان یافتن یازدهمین جشنواره کارآفرینی استان تهران، از کارآفرینان و تلاشگران برجسته تقدیر به عمل آمد.
قدم نهادن در مسیر تعالی و توسعه، قدم هایی محکم و استوار می طلبد.

کارآفرین ایرانی که تعهد، ایمان و انگیزه او به عنوان عزت و افتخار، سرشته با سرشت اوست و بر توانایی خود بر نیل به قله های موفقیت آگاه است، هرگز به دامنه ها بسنده نمی کند.

تقدیر نامه


سمیتئاتر