کد خبر: ۳۹۸۶
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۴
بیست و پنجمین سمیتئاتر پدیده تبار با عنوان کارآفرینی در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر و تلاشگران نخبه استان تهران برگزار شد.
سمیتئاتر کارآفرینی در بستر اقتصاد مقاومتی با همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر و تلاشگران نخبه،  سالن همایش های بین المللی تلاش برگزار شد.سمیتئاتر