کد خبر: ۳۹۰۰
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳
کارگاه سمیتئاتر مربی گری
با توجه به برگزاری و تحلیل سمیتئاترمربی گری شرکت پدیده تبار نسبت به ارایه کارگاه‌های کاربردی در این حوزه اقدام نموده است.

کارگاه دوم:

مربیگری اثربخش در مدیریت

در این کارگاه به چگونگی استفاده از تکنیک‌های مختلف مربی‌گری در سازمان پرداخته می‌شود.

هرشخصي مربي نيست. تعدادي از افراد استعداد لازم براي مربي‌گري اثربخش را دارند اما در بسياري از موارد راه‌هاي كسب موفقيت در اين حوزه متفاوت است. رهبراني كه خواهان توسعه سازمان‌ها و موسساتشان هستند، بايد اصول مربي‌گري را اجرا كنند. براي رهبراني كه به پيشرفت افراد در سازمان‌هايشان علاقه مند هستند مربي‌گري مي‌تواند فرايندي اثربخش باشد. بسياري از توسعه دهندگان سازماني معتقدند كه استعداد به بهترين نحو در تعامل با ديگران شكوفا مي‌شود.

هدف از برگزاری:

تدوین طرح و برنامه های مختلفی نسبت به اهداف و همراهی افراد برای ایجاد حس مشترک در گروه برای رسیدن به تعالی سازمان.


لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید.

در قسمت بعد به بازی های آموزشی در بخش مربی گری پرداخته می شود.شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر