کد خبر: ۳۸۹۳
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۰
پس از درخشش سمیتئاتر جانشین پروری در وزارت دفاع برای دومین بار در هتل المپیک برای صندوق بازنشستگی اجرا گردید.
سمیتئاتر جانشین‌پروری برای دومین بار در هتل المپیک با حضور معاون کل صندوق بازنشستگی کشور، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد صندوق و اعضای هیئت مدیره شرکت پدیده تبار با موفقیت و استقبال مدعوین حاضر برگزار گردید.سمیتئاتر