کد خبر: ۳۸۷۶
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۸
بخش سوم
با توجه به برگزاری و تحلیل سمیتئاتر بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر شرکت پدیده تبار نسبت به ارایه کارگاه‌های کاربردی مذاکره اقدام نموده است .

کارگاه سوم:

مذاکرات گروهی و جمع‌بندی در انتهاي مذاکره

در این کارگاه به  مزایا و معایب یک مذاکره گروهی پرداخته می‌شود.

این مذاکرات، دست و پاگیر هستند و نیاز به ساعت‌ها تدارک و آمادگی دارند. از سویی، اگر شما خود را در موقعیتی دیدیدکه مجبور هستید به صورت گروهی مذاکره کنید، نیاز به تعریف نقش‌های گروه و ایجاد یک رهبری منسجم و کارامد لازم می باشد.
هدف از برگزاری:
یک مذاکره گروهی موفق با کار تیمی و رهبری گروه شکل می‌گیرد.

سمیتئاتر