کد خبر: ۳۸۷۱
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۸
بخش اول
با توجه به برگزاری و تحلیل سمیتئاتر بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر شرکت پدیده تبار نسبت به ارایه کارگاه‌های کاربردی مذاکره اقدام نموده است .

کارگاه اول:

کنترل خطاهای رایج پیش از انجام مذاکرات

این کارگاه به خطاهای پیش از انجام یک مذاکره پرداخته و به ارایه راهکارهای موفق در این حوزه می‌پردازد.

کسب نکردن اطلاعات دقیق طرف مقابل پیش از مذاکرات خطای رایج ایرانیان در مذاکرات است، همچنین عدم انجام پیش‌بینی‌های لازم پیش از مذاکره و بی‌توجهی به پوشش مناسب به تناسب نوع مذاکره نیز بخش دیگری از این خطاها به شمار می‌رود.

آگاه نبودن از تفاوت‌های فرهنگی طرف مقابل به عنوان پنجمین خطای رایج در میان مردم و تهیه نکردن از چک لیست پیش از حضور در مذاکره و فروش، خطایی است که احتمال کاهش تمرکز روی برنامه‌ها و موفقیت در مذاکره را کاهش می‌دهد.

هدف از برگزاری:

هدف از برگزاری این کارگاه آماده سازی مخاطبان برای شروع یک مذاکره موفق می باشد.

سمیتئاتر