کد خبر: ۳۸۳
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۷

محتوای کارگاه

  • انواع ارتباطا ت غیر حضوری، حضوری / دسته‌بندی ارتباطات از جهات مختلف
  • سطوح ارتباط، اشکال و عوامل موثر در ارتباط / ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی
  • اجزای فرایند ارتباط / سبک‌های رفتاری و تحریف‌های شناختی در ارتباطات
  • تبیین مفهوم ارتباط موثر و اجرای آن / نقش ظاهر و زبان بدن در ارتباطات
  • موانع ارتباط و تسهیل کننده‌های آن / ارتباط کلامی و غیرکلامی و اهمیت آن
  • راهکارهایی برای ارتباط شفاف

مقدمه

برقراری ارتباط، يكي از ویژگی‌های بزرگ انسان‌های هوشمند و عاقبت اندیش است. هركس بتواند با ديگران، اشياء اطراف و حتی لحظه‌های زندگی خود ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار كند، احساس موفقيت بيشتری خواهد داشت...


منبع: واحد آموزشی شرکت پدیده تبار


شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر