کد خبر: ۳۷۹۱
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۳
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
انتقال تجربیات مدیریتی، کسب و کار، کارآفرینی و منابع انسانی توسط دکتر زینب حبییبی تبار

پس از حضور شرکت پدیده تبار در میان دانشجویان ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر و دانشگاه صنعتی مالک اشتر دکتر زینب حبیبی تبار موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده تبار به همراهی خانم زهرا حبیبی تبار"مدیرعامل"و حسین حبیبی تبار"مدیر روابط عمومی"شرکت، روز جمعه مورخ دهم دی ماه 1395 در میان مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی (مشاور هیئت مدیریه سازمان تامین اجتماعی، مدیر بخش مهندسان سازمان آب نیرو، سرپرست کسب و کار خارجی و مدیر پروژه و مشاور بازاریابی دیجیتال شرکت گلرنگ، رئیس توسعه بازارIPVT و...) در دوره DBA کد 14 با دعوت آقای دکتر مهدی کنعانی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که ایشان مدرس دوره خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بودند، حضور پیدا کردند و تجربیات خود در حوزه‌ی خلق و نوآوری سمیتئاتر و سمی‌آرت را در اختیار حاضرین دوره DBA قرار دادند.

پس از انتقال تجربیات، جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد و دکتر حبیبی تبار با ارائه پاسخ به پرسش‌های مرتبط با کسب‌وکار و مدیریت، به کار خود پایان دادند.


ر

حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA حضور شرکت پدیده تبار در میان مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌ها در دورهDBA

سمیتئاتر