کد خبر: ۳۷۸۶
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۵
پدیده تبار
پس از درخشش سمیتئاتر جانشین پروری در وزارت دفاع برای دومین بار در هتل المپیک برای صندوق بازنشستگی اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، سمیتئاتر جانشین‌پروری برای دومین بار در هتل المپیک با حضور معاون کل صندوق بازنشستگی کشور، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد صندوق و اعضای هیئت مدیره شرکت پدیده تبار با موفقیت و استقبال مدعوین حاضر برگزار گردید.

جانشین‌پروری؛ کلید کشف استعدادها برای ایجاد سازمانی پویا و آینده‌نگر

سمیتئاتر جانشین پروری برای دومین بار در هتل المپیک

اهداف سمیتئاتر جانشین پروری :

  • حمایت و تقویت مدیران ارشد سازمان از برنامه‌های جانشینی
  • اهداف و مزایای جانشین‌پروری
  • جلب توجه مدیران به جهت‌گیری آتی سازمان
  • تداوم نگرش و دورنمای مدیریتی
  • ایجاد زمینه و بستر استفاده موثر از ظرفیت‌ها
  • پرورش و توسعه قابلیت‌های مدیریتی افراد جانشین
  • افزایش تحول مناسب مدیریت با امکان واگذاری و انتخاب جانشین شایسته
  • شناسایی افراد مستعد برای تقبل مسئولیت‌های مدیریتی
  • انتخاب جانشین از بین افراد کاردان و لایق

سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری سمیتئاتر جانشین پروری


سمیتئاتر