کد خبر: ۳۷۷۴
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹
پدیده تبار
اجرای این سمیتئاتر پس از اجرای موفقیت آمیز سمیتئاتر جانشین پروری ویژه وزارت دفاع

به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری ویژه صندوق بازنشستگی کشور روز یکشنبه مورخ پنجم دی ماه 95 در سالن کنفرانس شرکت پدیده تبار، با حضور معاونین و مدیران ارشد صندوق بازنشستگی کشور و ققنوس کارآفرینی کشور آقای مهندس بهروز فروتن و مدیران شرکت پدیده تبار دکتر زینب حبیبی تبار موسس و رئیس هیئت مدیره، زهرا حبیبی تبار مدیرعامل و حسین حبیبی تبار مدیر روابط عمومی انجام پذیرفت.

 بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری  

جانشین‌پروری، فرآیندی است که از طریق آن استعدادها و شایستگی‌های منابع انسانی سازمان که در آینده پست‌های کلیدی سازمان را بر عهده خواهند گرفت؛ شناسایی می‌شود و از طریق برنامه‌ریزی متنوع آموزشی و توسعه ای آن‌ها را برای این مشاغل آماده می‌کنند.


بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری
بازبینی سمیتئاتر جانشین پروری

سمیتئاتر