کد خبر: ۳۷۶۲
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴
پدیده تبار
اجرای سمیتئاتر با محوریت جانشین پروری در صندوق بازنشستگی کشوری
در راستای اهداف و توسعه  مهارت های مدیریتی  و با توجه به اثر بخشی مطلوب  سمیتئاتر به عنوان رویکرد نوین در صنعت آموزش، به درخواست سازمان بازنشستگی کشوری  سمیتئاتری با موضوع و محوریت جانشین پروری ویژه مدیران و کارشناسان صندوق بازنشستگی کشوری با حضور معاونین آن سازمان به تاریخ 7 دیماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار می گردد.

 سمیتئاتر در صندوق بازنشستگی کشوری

بنا به این گزارش، هدف از اجرای این سمیتئاتر بسترسازی مناسب جهت انتقال تجربه مدیران به افراد شایسته در سازمان بازنشستگی می باشد. که با بیان دیدگاه های  تخصصی در این سمیتئاتر برگزار می گردد.

 سمیتئاتر در صندوق بازنشستگی کشوری

به همین منظور شرکت پدیده تبار  تیم های پژوهشی خود را برای  انجام بازدید میدانی و مصاحبه با واحد های ذیربط و مرتبط با موضوع سمیتئاتر اعزام می نماید.

سمیتئاتر